עורך דין בנתניה
תביעות ביטוח לתלמידים

תאונות תלמידים

משרד אברהם בועז אורגד ושות', עוסק גם בתביעות ביטוח תלמידים. אנחנו מעריכים ללקוחותינו את סיכויי ההצלחה של המקרה ומשיגים את הפיצויים בדרך כלל מחברת הביטוח. אנחנו מעריכים את מידת הפגיעה שנגרמה לילד/ה, מגישים את התביעה וחברת הביטוח משלמת ללקוחותינו את הפיצוי.

המשרד שלנו מומחה בתביעות ביטוח תלמידים נגד חברות ביטוח, נגד רשויות שהתרשלו ובהטלת אחריות על גופים אלו, גם בתאונות שאירעו מחוץ למסגרת הלימודים.

אנחנו שמים גדש על דיוק ואיסוף נכון של חומר הראיות ונקיטה של דרך פעולה נכונה, על מנת להגיע לקיצור משך ההליך ופיצוי הלקוח שלנו בפיצוי כספי מלא, בפרק זמן קצר ככל שניתן.